1. Owners
 2. terms of use

CSATLAKOZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEI ÉS HASZNÁLATUK FELTÉTELEI

 

SAJÁT AUTÓ KERESÉS

 • A Lexus Link+ alkalmazás segítségével (vagy a My Lexus portál) nyomon követheti Lexus autója legutolsó földrajzi pozícióját. Bizonyos Lexus modellek képesek, a gyújtás kikapcsolásakor vagy esetleg valós időben földrajzi koordináta adataik továbbítására.
 • Megnézheti Lexus autója aktuális pozícióját a térképen, az adott pozíció földrajzi címe magadása mellett (ha az azonosítható), illetve azt az időpontot, amikor az autó leállításra került Megjelenítheti a jármű eléréséhez szükséges útvonalat, távolságot és sétaidőt a My Lexus fiókjában. Más alkalmazás segítségével (Apple Térkép, Google Térkép, stb.) az autóhoz való navigáció is megoldható.
 • Abban az esetben, ha járműve rendelkezik olyan speciális berendezéssel, amely online csatlakozik az internetre és ezt a célt szolgálja, a jármű pozíció vezetés közben is kis időközökkel elküldésre kerül. Ezáltal a jármű valós pozícióját is megoszthatja másokkal. A szolgáltatás esetén beállítja, a megfelelő kapcsolattartó személyek megadásával, hogy kikkel szeretné megosztani az autó helyzetét és milyen időtartamban. A funkció használatához elképzelhető, hogy szükséges közösségi média azonosítója.

 

ÚTVONALKÜLDÉS

 • Ha Lexus autója fel van szerelve eredeti Lexus fedélzeti navigációval, megteheti, hogy a Lexus Link+ applikációban megtervezi útvonalát, és megjeleníti autója navigációs készülékében. Beállíthat tervezett indulási vagy érkezési időt. Az útvonal tervező figyelemebe veszi az abban az időszakban várható forgalmat, és ez alapján határozza meg az utazási időt. A korábban elküldött útvonalakat megnézheti, szerkesztheti és újra is küldheti autójára. A céljához vezető útvonalhoz köztes pontokat is megadhat. További információt talál a fedélzeti navigációs készülék működéséről és autóhoz csatlakoztathatóságáról a jármű kezelési kézikönyvében és a My Lexus ügyfélportálon.

 

AUTÓTÓL AJTÓIG

 • Ha Lexus autója fel van szerelve eredeti Lexus fedélzeti navigációval, a Lexus Link+ alkalmazás segítségével akkor is odatalál a navigációban beállított célpontjához, ha az az autóval teljesen nem közelíthető meg. Ennek a szolgáltatásnak a használhatósága attól függ, hogy milyen távolság van a megadott végcél és az autó pozíciója között. Más szóval, ha az autóval nem tudott közvetlenül a navigációban beállított végcél közelében megállni, a Lexus Link+ applikáció segít megtalálni úti célját (például gyalog). További információt talál a fedélzeti navigációs készülék működéséről és autóhoz csatlakoztathatóságáról a jármű kezelési kézikönyvében és a My Lexus ügyfélportálon.

 

VEZETÉSI ADATOK

 • A Lexus Link+ alkalmazás (vagy a My Lexus portál) megjeleníti vezetési adatait, információkkal szolgál vezetési stílusáról. Ehhez használja az autó földrajzi helyzetét, az autóban elhelyezett giroszkóp, valamint gyorsulás/lassulás érzékelő adatait, a megtett távolságot és az üzemanyag fogyasztási adatokat. Az adatok minden megtett út esetében külön-külön elérhetőek. Minden egyes megtett utat megjelölhet "Magán" vagy "Üzleti" útként, amiből kimutatást is készíthet hely és idő adatokkal.

 

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

 • Az autó által megtett távolság alapján tájékoztatjuk, ha karbantartás szükséges. Az értesítés elérhetőségben és pontosságban országonként, az ott működő háttér rendszer függvényében különbözhet. Értesítés esetén könnyen kapcsolatba tud lépni bármelyik Márkaszervizzel. Azt javasoljuk, hogy állítson be kedvenc Márkaszervizt a My Lexus ügyfélportálon. Ha az első figyelmeztetést elmulasztaná, második figyelmeztetés is küldésre kerül.
 • A jármű megfelelő karbantartása a tulajdonos felelőssége. Az a tény, hogy ez a szolgáltatás elérhető és értesítést kap arról, hogy feltehetően szükség van a jármű karbantartására, nem mentesíti a tulajdonost ezen felelősség alól.


AKKUMULÁTOR ŐR*

 • Ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas, a Lexus Link+ alkalmazás képes a 12 voltos akkumulátor töltöttségi szintjét megjeleníteni.
  Abban az esetben, ha a töltöttségi szint a jármű indításához szükséges szint alá esik, figyelmeztető üzenet jelenik meg a Lexus Link+ alkalmazásban.


BALESETI ASSZISZTENS*

 • Ez a szolgáltatás akkor elérhető, ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas. Amennyiben a szolgáltatás elérhető, a kommunikációs egységben lévő érzékelők figyelik az autót érő behatásokat. Ha egy behatás mértéke meghaladja az előre meghatározott küszöbértéket, az autó értesítést küld nekünk. Az ilyen, balesetre utaló információkat megoszthatjuk a Lexus Útmenti Segélyszolgálattal (Segélyszolgálat), amely a baleset súlyossága alapján a saját szabályai szerint kapcsolatba léphet Önnel. A Segélyszolgálat a My Lexus fiók adatokat használja kapcsolatfelvételre, amennyiben azok elérhetőek. Vészhelyzet esetén értesítendő személy, amennyiben az be van állítva a My Lexus fiókban, illetve, ha a helyi Segélyszolgálati szabályok ezt lehetővé teszik, szintén értesítést kap. Ha a Segélyszolgálat nem tudja elérni Önt (mert Ön nem válaszol a megkeresésre), vagy az Ön által megadott értesítendő személyt, ha a helyi Segélyszolgálati szabályok lehetővé teszik, és a baleset súlyossága ezt indokolja, kapcsolatba léphet a Segélyhívó központtal vagy a Rendőrséggel. Önnek, illetve az értesítendő személynek lehetősége van a Segélyszolgálat által felajánlott segítséget elfogadni vagy elutasítani.
 • Nem tudjuk szavatolni az általunk esetlegesen nyújtott vészhelyzeti segítség elérhetőségét vagy minőségét. Sem az Útmenti Segélyszolgálat, sem a Toyota Motor Europe nem tud felelőséget vállalni a Központi Segélyhívó vagy a Rendőrség bevonása közben fellépő hibákért, vagy a segítség késlekedéséért vagy hibáiért.
 • Kérjük vegye figyelembe, hogyha a Lexus Link+ alkalmazásban vagy a My Lexus ügyfélportál fiókban aktiválja az ""Inkognitó mód""-ot (vagyis a jármű földrajzi helyzetét nem tudjuk felhasználni), baleset esetén nem fogjuk tudni megállapítani az autó pozícióját, és ez a szolgáltatás nem fog működni. (További információt a Csatlakoztatott Szolgáltatások Használati Feltételeiben és az Adatkezelési Tájékoztatóban talál az ""Inkognitó mód""-dal kapcsolatosan.)
 • Bizonyos körülmények között a törvényileg kötelező fedélzeti segélyhívó rendszer (eCall) kerül aktiválásra. Vegye figyelembe, hogy Lexus járműve automatikusan tájékoztatni fogja annak az országnak a segélyhívó központját, ahol az autó éppen tartózkodik, amennyiben egy baleset következtében kinyílnak a légzsákok. Ezt az EU-ban ""Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/758 (2015. április 29.) a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról"" szóló rendelet, vagy egy EU-n kívüli országban, az ennek megfelelő helyi jogszabály (ha van ilyen) szabályozza.


FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK*

 • Ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas, a Lexus Link+ alkalmazás tájékoztatja Lexus autójában megjelenő figyelmeztető lámpákról. Ezek a figyelmeztetések tükrözik, de nem helyettesítik autója műszerfalán megjelenő figyelmeztetéseket. A jármű használója felelős azért, hogy megfelelően reagáljon a figyelmeztető lámpa megjelenésére.
 • Ezek az üzenetek elküldésre kerülhetnek a Lexus Márkaszerviz hálózatnak, annak érdekében, hogy segítséget és támogatást nyújthassanak, amennyiben a meghibásodás ez szükségessé teszi. A Lexus Link+ alkalmazásban van lehetősége megjelölni, hogy igényli vagy nem, hogy kapcsolatba lépjenek Önnel. Kérjük, vegye tekintetbe, hogy a Lexus és a Lexus Márkaszerviz hálózat nem tudja garantálni, a proaktív kapcsolatfelvételt egy figyelmeztető lámpa megjelenése esetén, mert a szolgáltatás erősen függ a jármű tartózkodási helyétől, az elérhetőségtől vagy a hálózati lefedettségtől. Figyelmeztető lámpa megjelenése esetén mindig a jármű Használati Utasításában leírtakat kövesse!

 

ÜZEMANYAGSZINT

 • Ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas, a Lexus Link+ alkalmazás megjeleníti az autó üzemanyagtartályában lévő üzemanyag mennyiségét.
  Az üzemanyag mennyiség az üzemanyagtartály összkapacitásának arányában, százalékos értékben van megadva.
  A megjelenített üzemanyagszint, az autó üzemanyagszint-mérője által, a legutolsó gyújtás levételkor mért és a Lexus szerver által megkapott értéket mutatja. Ennek következtében lehet különbség a Lexus Link+ alkalmazásban megjelenített és a műszerfalon látható üzemanyagszint között. Minimális különbség szintén előfordulhat az autó környezeti körülményei miatt (pl. külső hőmérséklet, emelkedő/lejtő, stb.). Mindig az autó műszerfali üzemanyagszintjére hagyatkozzon! A Lexus nem vállal semmilyen felelősséget a Lexus Link+ alkalmazásban megjelenő esetlegesen hiányos vagy pontatlan információkért.

 

HIBRID VEZETÉSI TRÉNER

 • A Lexus Link+ alkalmazás, az alapvető hibrid vezetési paraméterek segítségével (EV idő és Hibrid Vezetői Pont) megjeleníti a járművezető hibrid vezetési teljesítményét.
 • Az adatok minden egyes úthoz rendelkezésre állnak. Minden egyes út esetében látja, hogy mennyit vezetett elektromos módban, illetve a vezetési stílusával kapcsolatos eseményeket (gyorsítások, fékezések és egyenletes sebességgel megtett szakaszok száma). szöveges magyarázattal, annak érdekében, hogy megtanítsuk üzemanyag takarékosan vezetni. Megnézheti kumulált adatait is, és nyomonkövetheti, hogy idővel hogyan fejlődik hibrid vezetési képessége.

 

TÁVVEZÉRLÉS

 • Ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas, a Lexus Link+ alkalmazás megjeleníti a plug-in hibrid vagy elektromos Lexus járművek nagyfeszültségű akkumulátorának töltöttségi szintjét és hátralévő hatótávját.
  A hátralévő hatótáv kilométerben jelenik meg, és különbözhet a jármű által mutatott értéktől. Mindig az autó műszerfali akkumulátor töltöttség visszajelzésére hagyatkozzon! A Lexus nem vállal semmilyen felelősséget a Lexus Link+ alkalmazásban megjelenő esetlegesen hiányos vagy pontatlan információkért. Lehetőség van továbbá az alkalmazásból utasításokat adni az akkumulátor töltésének időzítésével kapcsolatban.
 • Ezen túl lehetőség van még a hűtés/fűtés távvezérlésére. Az utazást megelőzően előfűtheti vagy előhűtheti a plug-in hibrid és elektromos járművek utasterét a kívánt hőmérséklet megadásával, vagy elindíthatja az első vagy hátsó szélvédő fűtését. Ez a funkció szintén lehetővé teszi, hogy egy vagy több időpontot adjon meg az előfűtés vagy előhűtés időzítésére.

 

LEXUS ELEKTROMOS TÖLTŐHÁLÓZAT*

 • A Lexus Elektromos Töltőhálózat elérést biztosít Európa egyik legnagyobb elektromos töltőhálózatához. A funkció segítségével kereshet elektromos töltőállomásokat, ahol részletes információkat fog találni az egyes töltőpontok valós elérhetőségéről, töltési sebességéről és a csatlakozók típusáról.
 • Előfizetés esetén megjelenítjük az árakat, és élesítheti a töltőt az applikációval vagy RFID kártya használatával a töltés haladéktalan elkezdéséhez. A töltések utáni számlázás havonta, a hónap végén fog megtörténni egy összegben.
 • A szolgáltatás nyújtásához külsős partnereket is igénybe veszünk, és bizonyos személyes adatokat, mint például az alvázszám (VIN), Felhasználó azonosító, Szerződés azonosító és Kezdő dátum, a külső partnerek rendelkezésére bocsájtunk. A Lexus Elektromos Töltőhálózat szolgáltatást technikai partnerek bevonásával nyújtjuk, melyre külön Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik, amit itt: https://www.lexus-charging-network.eu és itt: https://www.lexus-charging-network.eu/web/lexus-global talál meg.

 

HASZNÁLAT ARÁNYOS BIZTOSÍTÁS ÉS FULL HYBRID BIZTOSÍTÁS*

 • A Használat Arányos Biztosítás (UBI) és a Full Hybrid Biztosítás (FHI) egy biztosító társaság és a Lexus Insurance Management SE által közösen nyújtott járműbiztosítások, ahol a biztosítás díj összegét a biztosított jármű használójának vezetési stílusa befolyásolja, és figyelembe vesz a jármű gyorsulási, lassulási, mutatóit, menetsebességi adatait, valamint kereszt gyorsulási adatait.
 • UBI vagy FHI előfizetés esetén, a szerződésnek megfelelően a szükséges menetadatok továbbításra kerülnek a biztosító társaság, mint adatkezelő felé.
 • Az UBI és FHI szerződések a Lexus Link+-tól különböző szolgáltatásra terjednek ki, és a Toyota Insurance Management SE-n, mint közvetítőn keresztül egy biztosító társasággal köthetők. Az Általános Szerződési Feltételek a szerződés megkötésekor kerülnek elfogadásra.
 • Az UBI vagy FHI szerződés megkötését követően a Lexus Link+ applikációban megtekinthető az egyes, megtett utak kiértékelése és a kalkulált vezetői pontok. A félreértések elkerülése érdekében tájékoztatjuk, hogy a Lexus Link+ alkalmazásban elérhető vizuális megjelenítés teljesen szabadon választható, és nem befolyásolja az UBI és FHI szerződések érvényességét. Ilyen biztosítási szerződés a Lexus Link+ applikáció használatától függetlenül, My Lexus fiók megléte nélkül is köthető. Ez a biztosítási módozat Magyarországon jelenleg nem elérhető.

 

AUTÓ ÁLLAPOT

 • A Lexus Link+ alkalmazáson keresztül bármikor ellenőrizheti autója állapotát. Az autóban lévő fedélzeti telematikai egység típusától függően, a Lexus Link+ alkalmazás képes megjeleníteni az ajtók, az ablakok, a csomagtérfedél, a lámpák állapotát, illetve figyelmeztet az autóban felejtett okoskulcsra.
 • A rendszer “push” üzenetet küld 4 perccel a gyújtás lekapcsolása után, amennyiben, az autó állapotával kapcsolatban rendellenességet észlel (Telefon beállítások között a push üzeneteket engedélyezni kell). Az alábbi figyelmeztetések valamelyikéről kaphat értesítést:
  • Ablak nyitva (egy vagy több ablak nyitva van)
  • Ajtó nyitva (ha bármelyik ajtó nyitva van)
  • Tetőablak nyitva (ha a tetőablak nyitva van)
  • Világítás bekapcsolva (ha az első vagy hátsó világítás égve maradt)

 

NYITÁS/ZÁRÁS

 • Az autóban lévő fedélzeti telematikai egység típusától függően, a Lexus Link+ alkalmazásból, néhány kattintással távolról nyithatja/zárhatja autóját.
 • Vegye figyelembe, hogy az alábbi esetekben a távvezérelt zárás nem működik:
  • Bármelyik ajtó nyitva van
  • Az okos kulcs az autó belsőterében van
  • A riasztóberendezés aktív
  • Az autó kulccsal lett bezárva
 • A fenti esetek mindegyikében a zárás gomb inaktív.
 • Ha használja a távvezérelt zárás funkciót, mindig bizonyosodjon meg arról, hogy gyerek, magatehetetlen személy vagy kisállat ne legyen az autóban! Ha valamely személy vagy állat a felforrósodott utastérben tartózkodik, az szívrohamhoz, kiszáradáshoz vagy hipertermiához vezethet, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat. A Lexus nem vállal felelősséget a távvezérelt zárás használatából eredő anyagi veszteségért, kárért vagy balesetért. Minden az autó távvezérelt zárásából eredő kockázat és felelőség a használót terheli.
 • Kérjük vegye figyelembe, hogy a távvezérelt nyitás funkció használata magában rejti a járműbe való jogosulatlan behatolás lehetőségét. A Lexus nem vállal felelősséget a távvezérelt nyitás használatából eredő anyagi veszteségért, kárért vagy balesetért. Minden az autó távvezérelt nyitásából eredő kockázat és felelőség a használót terheli.

 

AUTÓ KERESŐ

 • Lehetőség van az autó egyszerű megkeresésére egy zsúfolt parkolóban. Használja az autó kereső funkciót a vészvillogó távvezérlésére, aminek a segítésével megtalálhatja autóját. A vészvillogó 60 másodpercig fog működni, utána kikapcsol. 60 másodperc után ismét aktiválhatja a vészvillogót.LEXUS FEJLETT BIZTONSÁGI RENDSZER*

 • A Lexus Fejlett Biztonsági Rendszer egy (választható) kiegészítő, amely plusz lopás elleni védelmet biztosít autójának.
 • Ideiglenesen deaktiválhatja a rendszer az applikáció segítségével, ha elvesztett a kiegészítő kulcsot, vagy a kiegészítő kulcs eleme lemerült.
 • Az alkalmazáson keresztül és/vagy e-mailben különböző üzeneteket kaphat. Például abban az esetben, ha a kiegészítő kulcs eleme le fog merülni (gyújtás ráadása után, ha a kiegészítő kulcs az autóban van, ugyan még működőképes, de le fog merülni).   Vagy akkor, ha a motort a kiegészítő kulcs nélkül indítják el (a gyújtás ráadása után, ha a kiegészítő kulcs nincs az autóban). További üzenetek is léteznek. A „push” üzeneteket engedélyezni kell mobiltelefon beállításaiban.  

*Ez a szolgáltatás Magyarországon még nem, vagy csak részben érhető el.