1. Legal
  2. GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A LEXUS GÉPKOCSIKRÓL SZÓLÓ HÍRLEVÉLRE REGISZTRÁLÓK SZÁMÁRA

 

A Toyota Motor Europe (TME) és a Toyota Central Europe Kft. (TCE) tájékoztatja hírlevélre feliratkozó érdeklődőket a hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok kezeléséről.

1. Az adatkezelők megnevezése, elérhetősége:

- Toyota Motor Europe (1140 Brussels, Avenue du Bourget, 60, e-mail: Data.Protection@toyotaeurope.com, honlap: https://www.toyota-europe.com/

- Toyota Central Europe Kft. (székhely: 2040 Budaörs Budapark Keleti utca 4. e-mail: adatvedelem@toyota-ce.com , honlap: www.toyota.hu)

 

2. Az adatkezeléssel érintett személyek:

A hírlevélre a Lexus honlapján regisztráló személyek.

 

3. A kezelt adatok:

- a regisztráló neve

- a regisztráló e-mail címe

 

4. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja hírlevél eljuttatása a regisztráló számára.

 

5. Az adatkezelés jogalapja:

A regisztrálónak az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

 

6. Az adatkezelés módja:

Az érdeklődő a TCE honlapján megadja a nevét és e-mail címét, melyet a TME által működtetett adatbázisban rögzítenek. Ehhez az adatbázishoz a TCE-nek is hozzáférési joga van. A hírlevél címzettnek történő eljuttatását a TME-vel szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozó végzi.

 

7. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelők a regisztráló által megadott személyes adatokat az adatkezeléshez adott hozzájárulásuk visszavonásáig kezelik.

 

8. Adatfeldolgozók igénybevétele:

A TME az adatok feldolgozásával a Salesforce.com lnc-t (415 Mission Street 3rd Floor, San Francisco, USA) bízta meg, amely a TCE által létrehozott hírleveleket küldi el az aktív feliratkozással rendelkező hírlevél feliratkozóknak.

 

9. Az érintettek jogai:

A hírlevélre regisztrálók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását. A 2040 Budaörs Budapark Keleti 4. címre, illetőleg az adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat, és kérhetik adataik törlését. Ebben az esetben számukra a hírlevél-szolgáltatást az adatkezelők beszüntetik.

 

10. Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet az adatkezelő adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címén, beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

 

11. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Az adatvédelmi tisztviselő

neve: dr. Kerekes Zsuzsa

címe: 2040 Budaörs Budapark Keleti 4.

e-mail címe: adatvedelem@toyota-ce.com