MY LEXUS FIÓK LÉTREHOZÁSA

Hozza létre MY LEXUS felhasználói fiókját, hogy maradéktalanul kiaknázhassa az izgalmas szolgáltatások és tartalmak kínálatát!

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az Én Toyotám / Én Lexusom portálok, alkalmazások és felhasználói fiókok felhasználási feltételeiÜdvözöljük az Én Toyotám/Én Lexusom rendszerében! A következőkben részletezett Felhasználási Feltételek az Én Toyotám/Én Lexusom portálokra, alkalmazásokra és az ezek által biztosított tartalmakra, szolgáltatásokra, alkalmazás-szoftverekre (stb.) alkalmazandók és vonatkoznak.
Az Én Toyotám/Én Lexusom portálok, alkalmazások és bármely, ezekhez csatlakozó olyan weboldal igénybevételével és használatával, amelyekre a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak érvényesek, Ön elfogadja ezeket a feltételeket, melyekért a Toyota Central Europe Kft., 2040 Budaörs Budapark Keleti 4. (“TCE”) és a Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brüsszel, Belgium együttesen felelősek, és amelyeket a továbbiakban mint Toyota/Lexus, mi, miénk említünk.

Kérjük, először szíveskedjen elolvasni, majd elfogadni a jelen Felhasználási Feltételeket, amely az elfogadással jogi érvényű megállapodást hoz létre Ön és a Toyota/Lexus között, abból a célból, hogy Ön: - hozzáférhessen és használhassa az Én Toyotám/Én Lexusom portálokat és alkalmazáskat, - részese lehessen az Én Toyotám/Én Lexusom világának, és felhasználói fiókot nyithasson, valamint használhasson.

1. Az én Toyotám/ Én Lexusom felhasználói fiók

Amennyiben Én Toyotám/Én Lexusom felhasználói fiókot nyit és használ, Ön lesz felelős a felhasználói fiók és a hozzá tartozó jelszó létrehozásáért és biztonságban tartásáért, továbbá azon eszközökhöz való hozzáférés korlátozásáért, amelyeken keresztül felhasználói fiókját el tudja érni (például számítógépe), és hogy megakadályozza a fiókjához való illetéktelen hozzáférést. Elfogadja és egyetért azzal, hogy valamennyi, a felhasználói fiókján kifejtett vagy jelszavával kapcsolatos tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik. Azonnali értesítési kötelezettsége áll fenn irányunkban, amennyiben úgy véli, hogy jelszava más személy előtt ismeretessé vált, vagy ha jelszavát jogosulatlan módon használják vagy használhatják.
Bármikor új jelszót állíthat be a bejelentkezés oldalra lépve, majd a “Jelszómódosítás” linkre kattintva. Ezt követően az Én Toyotám/Én Lexusom fiókja email címének megadása lesz szükséges, majd egy, a jelszavának megváltoztatásával kapcsolatos instrukciókat és egy linket tartalmazó emailt kap tőlünk. A linkre kattintva egy olyan oldalra navigáljuk, amelyen meg kell adnia új jelszavát, ezt megerősítenie, majd a “jelszó megváltoztatása” gombra kattintania, hogy a változtatást megerősítse. Az új jelszó beállításával kapcsolatos instrukciókat tartalmazó emailt call centeren keresztül, vagy az “Adminisztratív Portálon” keresztül elérhető kapcsolati munkatársnál is igényelheti. A jelszó megváltoztatására irányuló ezt követő lépések megegyeznek a korábban leírtakkal.

Kérjük, hogy minden esetben győződjön meg arról, hogy a számunkra megadott adatok helyesek, naprakészek és teljesek. Kérjük, hogy azonnal szíveskedjen tájékoztatni minket minden olyan esetben, amikor az Én Toyotám/Én Lexusom oldalakon és fiókban megadott adatai bármelyikében változás áll be. Az Ön által korábban megadott adatokat Ön is módosíthatja az Én Toyotám/Én Lexusom oldalakon és alkalmazásokban elérhető “Saját Profilomra” kattintva. A Toyota/Lexus fenntartja a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint:
- megtagadja a hozzáférést az Én Toyotám/Én Lexusom portálokhoz, alkalmazáskhoz;
- megtagadja Én Toyotám/Én Lexusom felhasználói fiók nyitását;
- megszüntessen és töröljön Én Toyotám / Én Lexusom felhasználói fiókot.

2. Sütik

A sütik alfanumerikus azonosítók amelyeket mi küldünk számítógépe merevlemezére gépének böngészőjén keresztül abból a célból, hogy rendszerünk felismerje böngészőjét, és hogy azok egyedi szolgáltatásokat nyújtsanak.
1. A legtöbb böngésző eszközsorában a Segítség gördülősávban talál eligazítást azzal kapcsolatban, hogy hogyan állíthatja be, hogy böngészője ne fogadjon új sütiket, hogy böngészője értesítést küldjön sütik észleléséről, illetve hogy egységesen letilthasson minden sütit. Hasonlóképpen, letilthatja és törölheti a böngésző-kiegészítőket, mint pl. a Flash cookie-kat megváltoztatva a kiegészítők beállításait vagy a gyártó honlapjára látogatva. Fontos tudnia azonban, hogy a sütik előnyösek lehetnek az Én Toyotám/Én Lexusom portálok, alkalmazások és felhasználói fiókok alapvető jellemzőinek formálásában, ezért azt javasoljuk, hogy azokat ne kapcsolja ki.
2. Ha a sütiket elérhetőnek állítja be, kérjük, minden esetben jelentkezzen ki, amennyiben megosztva használ számítógépet.

3. Az Én Toyotám/Én Lexusom portálokhoz, alkalmazásokhoz és felhasználói fiókokhoz történő hozzáférés

Biztosítani kívánjuk és arra törekszünk, hogy az Én Toyotám/Én Lexusom portálok, alkalmazások és felhasználói fiókja megszakítás nélkül és állandóan hozzáférhető legyen, és minden azokon keresztül történő továbbítás hibátlanul üzemeljen. Az Internet természetéből és jellemzőiből adódóan azonban mindezt garantálni nem tudjuk.
A Toyota/Lexus egyes esetekben felelősségvállalás nélkül felfüggesztheti, illetve korlátozhatja a hozzáférést az Én Toyotám/Én Lexusom portálokhoz, alkalmazásokhoz és felhasználói fiókokhoz vészhelyzet esetén, technikai okokból (karbantartás, hibaelhárítás, fejlesztés stb.) a biztonsággal kapcsolatos okokból és/ vagy változtatások bevezetése esetén (új eszközök, szolgáltattások, alkalmazások, stb.) E korlátozások és szüneteltetések gyakoriságát és időtartamát minimalizálni törekszünk.
A Toyota/ Lexus blokkolhatja vagy megakadályozhatja a hozzáférést a felhasználói fiókokhoz, amikor a fiókot visszaélésszerűen használják, biztonsága sérült vagy bizalmas kezelése meghiúsult vagy annak gyanúja áll fenn. Ön felelős az Én Toyotám/Én Lexusom portál, applikáció és fiók hozzáféréséhez használt saját eszközök kiválasztásáért, akárcsak az e portálokon keresztül használt termékekért, szolgáltatásokért és alkalmazásokért, beleértve az Ön által használt eszközök kompatibilitását és az eszközök, valamint a szoftverek és a technikai megoldások feltételeit, amelyek lehetővé teszik az egyes szolgáltatások elérését. Hasonlóképpen az Ön felelősségi körébe tartozik, hogy eszközeit frissítse, naprakészen tartsa, beleértve, de nem csak erre korlátozva a frissítések és újítások telepítésére vonatkozó kötelezettséget attól kezdődően, hogy az elérhető a Toyotánál/Lexusnál.

4. Az Én Toyotám/Én Lexusom által kínált vagy azokon keresztül elérhető szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférés

a) Az Én Toyotám/Én Lexusom által kínált vagy azokon keresztül elérhető szolgáltatások és alkalmazások

Az Én Toyotám/Én Lexusom portálokon, alkalmazáskon és felhasználói fiókján hozzáférhet számos különböző szolgáltatáshoz, alkalmazáshoz ingyenesen feliratkozással vagy megvásárolva azokat.
Eme szolgáltatások és alkalmazások felhasználásának lehetnek különös felhasználási feltételei. Így amennyiben szeretne hozzáférni ezekhez, szeretné ezeket megvásárolni, vagy fel akar ezekre iratkozni, el kell fogadnia ezeket a speciális felhasználási feltételeket.
Bizonyos szolgáltatásokat és alkalmazáskat az Én Toyotám/Én Lexusom felületeken egyéb, a Toyotán/Lexuson kívüli, harmadik félnek tekintendő szolgáltatók is kínálhatnak. Ezek a szolgáltatások és alkalmazások az Ön kényelmét hivatottak szolgálni. Ezek a harmadik fél által kínált, és csakis az ő kizárólagos felelősségi körébe tartozó ajánlanak tekintendők. Ha hozzáférési lehetőséget szeretne, felíratkozna vagy vásárolna a felkínált alkalmazások vagy szolgáltatások köréből, előfordulhat, hogy a harmadik félnek tekintendő szolgáltató által meghatározott felhasználási feltételeket is el kell fogadnia. További információt ezzel kapcsolatban a 7. pontban talál.

b) A Toyota/Lexus gépjárművében található kapcsolati eszközökkel összefüggő szolgáltatások (kapcsolódó szolgáltatások és alkalmazások)

• Ha a Toyota/Lexus gépjárművében kapcsolati eszköz (Kapcsolati Eszköz) található, az Én Toyotámon/Én Lexusomon keresztül vagy a Toyota/Lexus gépjárműve segítségével hozzáférhet vagy feliratkozhat számos különböző szolgáltatásra és alkalmazásra. Feliratkozhat internetes kapcsolati szolgáltatásokra (Kapcsolati Szolgáltatás) is, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokra és alkalmazásokra (együtt: Szolgáltatások).
• Ön kifejezetten elismeri, hogy a Toyota/Lexus nem bocsát renelkezésére Kapcsolati Eszközt, internet-hozzáférést vagy egyéb elektronikus kommunikációs rendszert. A Toyota/ Lexus se nem közvetít, se nem továbbít elektronikus jeleket, és nem is felelős elektronikus jelek közvetítéséért vagy továbbításáért. Ezeket a Kapcsolati Szolgáltatásokat, internet-hozzáférést és/vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat, ahogyan bármely (elektronikus) jel továbbítását harmadik félnek tekintendő szolgáltatók nyújtják.
• A szolgáltatás igénybevételét korlátozás nélkül külön használati feltételek szabályozzák, beleértve a harmadik félnek tekintendő szolgáltatók által megszabott felhasználási feltételeket. Ezért abban az esetben, ha ezek közül a Szolgáltatások közül bármelyiket igénybe kívánja venni, egyenként, kifejezetten és külön-külön el kell fogadnia az igénybe venni kívánt szolgáltatással kapcsolatos felhasználási feltételeket. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális felhasználási feltételekkel kiegészülnek a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak, és ha eltérés van közöttük, a szolgáltatáshoz kapcsolódó különleges felhasználási feltétel felülírja a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat.

Feliratkozás a Szolgáltatásra
Amennyiben Toyota/Lexus gépjárműve Kapcsolati Eszközzel rendelkezik, a következő lépések szerint tud egy vagy több Szolgáltatásra feliratkozni:

(1) kapcsolódjon az Én Toyotám/Én Lexusomhoz, olvassa el és fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket;
(2) nézze meg a Szolgáltatások listáját és válassza ki azokat, amelyekre fel kíván iratkozni;
(3) olvassa el és fogadja el az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó speciális felhasználási feltételeket (e speciális felhasználási feltételek tartalmazni fogják valamennyi, kiválasztott Szolgáltatás részletes leírását, a feliratkozás időtartamát, a kapcsolódó díjat vagy árat, a fizetési információt és a Szolgáltatásról történő leíratkozással kapcsolatos tudnivalókat);
(4) olvassa el az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatót, és ahol az egyes Szolgáltatásoknál lehetséges, döntse el,hogy beleegyezését adja-e vagy sem személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezeléséhez;
(5) adjon meg minden további, szükséges információt, amelyet a Toyota/Lexus vagy a rajta kívülállónak tekintedő harmadik fél kér abból a célból, hogy a kíválasztott Szolgáltatás hatékonyan álljon rendelkezésére. Ezeket az információkat bármikor lehetősége van a feliratkozás véglegesítése előtt javítani vagy módosítani, mint ahogy azt követően is;
(6) A Toyota/Lexus és/vagy a rajta kívülállónak tekintendő harmadik fél a feliratkozását emailben vagy más értesítés küldésével jóváhagyja.

A Kapcsolati Eszköz használata
• A Kapcsolati Eszköz használatára azok a különleges felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek akkor voltak hatályban, amikor Toyota/Lexus gépjárművét vásárolta (például a kezelési útmutatóban vagy más dokumentumban meghatározva).
• Kapcsolati Eszközét Önnek kell aktiválnia. Ezt vagy az Én Toyotám/Én Lexusom felhasználói fiókján keresztül teheti meg, vagy a Kapcsolati eszközön keresztül, melyet utóbb a felhasználói fiókon keresztül jóvá kell hagynia.
• TME és/vagy leányvállalatai fenntartanak minden jogot a Kapcsolati Eszközre vonatkozóan, beleértve korlátozás nélkül minden szellemi tulajdonhoz fűződő jogot.
• A Kapcsolati Eszköz szoftverfrissítései automatikusan történnek, melyeket Ön ezúton elfogad és jóváhagy, és kifejezi, hogy semmilyen módon nem akadályozza meg azok megtörténtét. Továbbá, Ön vállalja, hogy rendelkezésre bocsátja a Kapcsolati Eszközt időszakos karbantartási ellenőrzés céljából, ahogyan azt a Toyota/Lexus javasolja. A Toyota /Lexus bármikor kicserélheti a Kapcsolati Eszközt biztonsági okokból, hogy frissítse a Szolgáltatást, vagy bármilyen más alkalmazandó jogszabályi kötelezettség alapján.
• A Kapcsolati Eszközbe vagy annak szoftverébe történő bármilyen beavatkozás bagy manipulálás (például másolás, módosítás, visszafejtés) tilos.
• Biztonsági okból, vagy az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés érdekében tilos Kapcsolati Eszközét a gépjárművéből eltávolítania, vagy szoftverének bármely részét törölnie. Amennyiben e kötelezettsége ellenére ilyen cselekményt végrehajt, automatikusan deaktiválja a Szolgáltatást, amelyre feliratkozott, mégpedig anélkül, hogy az így elvesztett előfieztési időszak tekintetében visszatérítésre lenne jogosult. Továbbá, a Toyota/Lexus kizárja a felelősségét minden olyan következményért, amely az elmozdítással vagy törléssel összefügésben keletkezett és hatással volt gépjárműve működésére. Végezetül, valamennyi hasznát és kereskedelmi előnyét elveszíti, amit addig a Szolgáltatás tekintetében szerzett (például biztosítási és finanszírozási kedvezmények, amelyek a Kapcsolati Eszköz által szolgáltatott adatok elemzése alapján illetnék meg).
• Kérjük, tartsa szem előtt, hogy amennyiben a gépjárművében lévő Kapcsolati Eszközt aktiválták, az adatot fog továbbítani a gépjármű földrajzi elhelyezkedéséről. E földrajzi elhelyezkedéssel kapcsolatos adat a Szolgáltatás működése miatt szükséges. Abban az esetben, ha deaktiválja Kapcsolati Eszközét, kérjük, vegye figyelembe, hogy nem fog tudni hozzáférni az igényelt Szolgáltatásokhoz.

A szolgáltatások használata
• A Szolgáltatások kínálása a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok és rendelkezések hatálya alá tartozik
- Adott esetben és feltéve, hogy az alkalmazandó nemzeti fogyasztóvédelmi törvények és rendeletek értelmében Önt fogyasztónak kell tekinteni, joga van indoklás nélkül 14 napon belül elállni az előfizetői szerződéstől az Én Toyotámon/Én Lexusomon keresztül. Ezen elállási joga a szolgáltatás ellenértékének kifizetését követő 14. nappal megszűnik.
- Amennyiben elállási jogával élni kíván, döntéséről egyértelműen értesítenie kell minket az elállásra nyitva álló 14 napos időn belül. Erre a célra használhatja a mellékelt elállási formanyomtatványt. (A nyomtatvány használata nem kötelező.)
A következő felületeken is tájékoztathat bennünket elállási szándékáról: Toyota Central Europe Kft., 2040 Budaörs Budapark Keleti 4., vagy: infohu@toyota-ce.com .
- Amennyiben előfizetéséről leiratkozik, visszatérítünk Önnek (i) minden olyan díjat, amelyet az előfizetéséért fizetett, kivéve a díjaknak azt a részét, amelyet az Ön speciális kérése alapján nyújtott szolgáltatásokért az előfizetés lemondásáig fizetett (ii) bármely szállítási költséget, ha felmerült, (kivéve az abból eredő többletköltséget, hogy az általunk felkínált legolcsóbb szállítási módozattól eltérő szállítási módot igényelt) indokolatlan késedelem nélkül és minden esetben 14 napon belül attól a naptól számítva, amelyen Ön az elállásról értesített. Ezt a visszatérítést olyan módon eszközöljük, amelyet Ön az eredeti tranzakció lebonyolításához igénybe vett, kivéve, ha kifejezetten más módról rendelkezett; ezekben az esetekben a visszatérítésért semmilyen díjat nem számolunk fel.
- Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy nem illeti meg az elállás joga olyan szolgáltatás esetében, amely során a teljes Szolgáltatás megvalósult a 14 napos elállási határidő letelte előtt az előfizetésért járó díj megfizetését követően (például: egyhavi Kapcsolati Eszköz előfizetése és a teljes adatkorlát felhasználása megtörténik a 14 napos határidő előtt).
• Az egyes Szolgáltatások megújításánat felfüggesztését és megszüntetését a vonatkozó speciális felhasználási feltételek rögzítik.
• Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármely Szolgáltatás igénybe vétele és használata, beleértve azt is, amikor azt vagy azokat gépjárművében használja, az Ön kizárólagos kockázata és felelősségébe tartozik, és sem a Toyota/Lexus, sem leányvállalatai vagy beszállítói nem felelnek semmilyen olyan kárért, amelyet saját magának vagy harmadik félnek okoz a használattal összefüggésben. Kifejezetten kizárjuk felelősségünket minden közvetett vagy következményes kárért, beleértve, de nem kizárólag, az adatvesztést, a jóhírnév sérelmét, az elmaradt hasznot, a várható megtakarítások elvesztését, elmaradt jövedelmet és az üzleti megszakításokat.
Kifejezetten elismeri és tudomásul veszi kizárólagos felelősségét az Ön rendelkezésére bocsátott, vagy a Szolgáltatások igénybe vétele során, annak következtében hozzáférhetõ adatok felhasználásáért, tárolásáért, védelméért és kezeléséért.
• A Toyota/Lexus gépjárművével kapcsolatos bármely Szolgáltatás használatának minden esetben meg kell felelnie az irányadó jogszabályi kötelezettségeknek és előírásoknak, és azokat biztonságos módon kell alkalmazni, úgy, hogy az ne veszélyeztesse vagy zavarja sem az adott gépjármű működését, sem a közlekedésben részt vevő egyéb személyeket.
• A Toyota/Lexus és/vagy ezek leányvállalatai nem biztosítják semmilyen olyan szolgáltatás elérhetőségét, minőségét és pontosságát, amelyet a Toyota/Lexus, vagy bármely kívülállónak tekintendő harmadik személy az Én Toyotám/Én Lexusom keretein belül, de az Ön, vagy harmadik személy, illetve a gépjármű vezetőjének, utasainak speciális igényeire tekintettel tesz elérhetővé vagy kínál.

5. Hozzáférési és felhasználási engedély az Én Toyotám / Én Lexusomhoz

A Toyota/Lexus korlátozott hozzáférési és felhasználási engedélyt biztosít Önnek az Én Toyotám/Én Lexusom portálok, alkalmazások és felhasználói fiókok személyes használatára, amelybe – az oldal gyorsítótárazását leszámítva – nem tartozik bele sem a részleges, sem a teljes letöltés, módosítás, hacsak erre a Toyota/Lexus kifejezetten és előre írásban nem adott engedélyt.

Az én Toyotám/Én Lexusom portálok, alkalmazások használata és a felhasználói fiók létrehozása ingyenes. Ami a 4. pontban részletezett Szolgáltatásokat illeti, vagy bármely más szolgáltatást vagy alkalmazást, az azokra vonatkozó díjak kifejezetten és külön-külön vannak feltüntetve.

A Toyota/Lexus fenntartja a jogot, hogy bármikor és egyoldalúan módosítson, megszüntessen vagy felfüggesszen, illetve helyettesítsen bámilyen az Én Toyotámon/Én Lexusomon keresztül elérhető és kínált szolgáltatást vagy alkalmazást. Ebben az esetben a Toyota/Lexus megfelelő időben előre értesítésti Önt. A Toyota/Lexus e döntésért semmilyen felelősséget nem vállal.

A jelen felhasználási engedély NEM ad felhatalmazást (a) a weboldal egészének vagy részének bármiféle újbóli értékesítésére vagy kereskedelmi célú felhasználására (b) terméklisták, leírások vagy árak gyűjtésére vagy használatára (c) a weboldal vagy tartalmának származékos felhasználására (d) a felhasználói fiók bármely más kereskedelmi partner számára történő letöltésére vagy másolására, vagy (e) adatbányászat, robotok, vagy ezekhez hasonló adatgyűjő és adatkivezető eszközök alkalmazására.

A Toyota/Lexus kifejezett előzetes, irásbeli engedélye nélkül tilos az Én Toyotám/Én Lexusom portálok, aplikációk egészének vagy bármely részének másolása, többszörözése, eladása, vagy kereskedelmi célból történő felhasználása.

Továbbá, a következőkben felsoroltak végrehajtása sem engedélyezett:
1. kifejezett hozzájárulás nélküli olyan keret vagy szerkesztési technika használata, amely a Toyota/Lexus és/vagy leányválalatai bármilyen kereskedelmi jelzésének (trademark), logojának vagy más tulajdonosi információnak (értve ez alatt a képi megjelenítéseket, szövegeket, oldalelrendezést és megjelenést) zárolását tartalmazza
2. A Toyota/ Lexus kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen meta tag vagy rejtett szöveg alkalmazása, amely a Toyot/Lexus és leányvállalatainak nevét vagy névjegyét használja.
3. Olyan cselekmény kifejtése, amely jóhiszemű, becsületes felhasználótól nem elvárható.
4. Adatoknak a Felhasználási Feltételekben engedélyezettől eltérő módon történő többszörözése, engedélyezése, tovább-engedélyezése, publikálása, közvetítése, továbbítása, előadása, terjesztése, megjelenítése vagy adatok más módon történő továbbítása.
5. Bármely biztonsági elem felülírása vagy annak kísérlete.
6. Bármilyen copyright, védjegy (trademark) vagy más a tulajdonosi jogokra utaló közlés eltávolítása.
7. Bármely információ gyűjtése, felhasználása vagy továbbítása, beleértve, de nem kizárólagosan a személyazonosításra alkalmas adatokat, azaz személyes adatokat. Bármilyen iletéktelen használat esetén a Toyota/Lexus jogszerűen szünteti meg azonnali hatállyal és bármilyen későbbi megtérítési kötelezettség nélkül az Én Toyotám/Én Lexusom portálokhoz, alkalmazáskhoz és felhasználói fiókokhoz és ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz történő hozzáférést.

6. Szellemi tulajdon

Az Én Toyotám/Én Lexusom portálokon, aplikációkban és valamennyi kapcsolódó weboldalon megjelenített jelzés a Japánban központi irodával bíró Toyota Motor Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye, és mint ilyen védettséget élvez az Európai Unióban és más joghatóság alatt is.

A Toyota/Lexus grafikái, logoi, fejlécei, gomb-ikonjai, scriptjei, szolgáltatásai és alkalmazási elnevezései mind a Toyota/Lexus védjegyei vagy arculati jegyei, amelyek nem használhatók semmilyen olyan szolgáltatással vagy termékkel összefüggésben, amely nem Toyota termék vagy szolgáltatás olyan módon, ami a Toyotát /Lexust téves vagy rossz színben tünteti fel, vagy ami megtévesztheti az ügyfeleket.

Bármilyen olyan védjegy, amely nem a Toyota Motor Corporation tulajdona, és megjelenik az Én Toyotám/Én Lexusom portálokon, alkalmazásokban vagy bármely kapcsolódó weboldalon, az illetékes másik fél tulajdona, mely lehet a Toyota/Lexushoz kapcsolódó, általa szponzorált, vagy leányvállalatai körébe tartozó cég is.

A Toyota/Lexus minden jogot megőriz azokkal az anonimizált adatokkal kapcsolatban, amelyek az Én Toyotám/Én Lexusom portálok, alkalmazások, azok tartalmai, szolgáltatásai és alkalmazásai során jut birtokába, illetve az ezen adatok alapján végzett bármilyen későbbi elemzés eredményét.

7. Harmadik félnek minősülő szolgáltatók

Az Én Toyotám/Én Lexusom portálokon illetve alkalmazáskon keresztül Harmadik Félnek minősülő szolgáltatók is hozzáférhetővé tehetnek, kínálhatnak vagy árusíthatnak termékeket, szolgáltatásokat vagy alkalmazásokat.
Ezekben az esetekben felelősségünk nem terjed ki a Harmadk Félnek minősülő szolgáltatók termékeinek, szolgáltatásainak vagy alkamazásainak ellenőrzésére, értékelésére vagy érvényesítésére/validálására. Nem garantáljuk és nem támogatjuk ezen Harmadik Felek ajánlatait, és semmilyen módon nem vállalunk fellősséget e Harmadik Felek bármilyen cselekedetéért, és/vagy az általuk közölt tartalomért, termékeik, szolgáltatásaik vagy alkalmazásaik minőségéért, működéséért.
A Harmadik Félnek minősülő szolgltatók különálló felhasználási feltételekről rendelkezhetnek a termékeik eladása, szolgáltatásaikhoz való hozzáférés esetére, amelyeket Önnek kifejezetten el kell fogadni az igénybevétel érdekében. Kérjük, alaposan tekintse át e rendelkezéseket bármely tranzakció, üzletkötés megkezdése előtt.

8. Károk

A TME nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amelyet Ön szenved el, vagy Ön okoz harmadik személynek vagy személyeknek az Én Toyotám/Én Lexusom portálok, alkalmazásk és felhasználói fiókok használata során.

9. Változások/változtatások

Fenntartjuk a jogot, hogy mind az Én Toyotám/Én Lexusom portálok, alkalmazások tartalmát, alkalmazásait, szoftvereit és a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor megváltoztassuk. Az Én Toyotám/Én Lexusom portálok, alkalmazások használata során Önre a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak lesznek érvényesek, kivéve azt az esetet, amikor a változtatásokat jogszabály vagy kormányzati szerv, hatóság szerv írja elő. Ha jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése bármilyen előre nem látható okból érvénytelennek vagy semmisnek minősülne, az adott rendelkezést külön kell kezelni, és annak érvénytelensége nem érinti a jelen Felhasználási Feltételek egyéb részeinek érvényességét és végrehajthatóságát.

10. Ésszerű befolyáson kivüli események

Kizárjuk felelősségünket és helytállásunkat minden olyan késedelem vagy hiba miatt, amikor a Felhasználási Feltételekben foglalt kötelezettségünknek az ésszerű befolyáson kívül eső események miatt nem tudunk eleget tenni

11. Lemondás

Ha a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak megszegése miatt nem lépünk fel, továbbra is jogunk van arra, hogy jogi és különösen jogorvoslati eszközeinket foganatosítsuk bármely olyan cselekmény esetén, amellyel Ön megsérti a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat.

12. Irányadó jog és joghatóság

A jelen Felhasználási Feltételek alkalmazása és értelmezése során Magyarország törvényei irányadóak. Elfogadja, ahogyan mi is, hogy bármely jogvita a Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik.
A Felhasználási Feltételeket elolvastam és azokat elfogadom.

TÁJÉKOZTATÓ
AZ “ÉN TOYOTÁM/ÉN LEXUSOM” ELNEVEZÉSŰ HONLAPOK, APPLIKÁCIÓK ÉS FELHASZNÁLÓI FIÓKOK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐLEz az Adatkezelési Tájékoztató az az ügyfeleknek az Én Toyotám/Én Lexus-om portálokhoz, applikációkhoz és fiókokhoz történő hozzáférése során kezelt és felhasznált személyes adatokra vonatkozik.
1. AZ ADATKEZELŐK- a Toyota Central Europe Kft. (“TCE”), 2040 Budaörs Budapark Keleti 4. és
- a Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium


2. MELY SZEMÉLYES ADATAIT GYŰJTJÜK?
A következő kategóriákba sorolható személyes adatait fogyjuk gyűjteni az Én Toyotám/Én Lexus-om portálon, applikációban és felhasználói fiókban:


Személyes adatok típusai
Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok:
- Az Ön neve, címe, email címe, telefonszáma,
- A Toyota/Lexus gépjárművével kapcsolatos adatok
- bármely hang vagy kép file, amelyet Ön tölt fel az Én Toyotám/Én Lexus-om portálra, applikációra vagy felhasználói fiókba
AZ Önről általunk gyűjtött személyes adatok:
- A Toyota/Lexus honlapok és az Én Toyotám/Én Lexusom portálok és applikációk ún. kiszolgáló naplókat használnak, amelyek rögzítik interakcióit a Toyota/Lexus honlapokkal, illetve az Én Toyotám /Én Lexusom portálokkal és alkalmazásokkal a meglátogatott honlapokon megadott feltételek szerint, számítógépének IP-címére vonatkozó hivatkozással (IP cím alapján). Adatgyűjtéshez automatikusan használt folyamatok körébe tartoznak a sütik, a napló file-ok és a wifi hozzáférési pontjelzők.


3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS AZ ADATKEZELÉST LEHETŐVÉ TEVŐ JOGI RENDELKEZÉSEK
Személyes adatait a következőkben részletezett és meghatározott célokból, és a felsorolt jogi felhatalmazások alapján kezeljük:


Az adatkezelés célja: Jogi alapok:
Az Én Toyotám/Én Lexus-om felhasználói fiók (Ön által történő) létrehozása, használata, és az (általunk történő) karbantartása, amely magában foglalja a következőket:

- Hozzáférést és feliratkozási lehetőséget biztosít Önnek meghatározott szolgáltatások, termékek, alkalmazások megvásárlására, például navigációs szolgáltatások és applikációk, kapcsolati szolgáltatások és applikációk megvásárlásra (amennyiben Toyota /Lexus gépjárműve kapcsolati eszközzel felszerelt)

- Lehetővé teszi, hogy kérésekkel forduljon hozzánk (például tesztvezetés igénylése, találkozó, tájékoztató vagy ajánlat kérése, vagy bármely más, a Toyota/Lexus termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információ igénylése).

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy egyes kéréseit, igényeit a kiválasztott hivatalos Márkakereskedő vagy Márkaszerviz* teljesítheti. Ezekben az esetekben személyes adatait továbbíthatjuk e meghatározott szerződéses partnerünknek abból a célból, hogy kérésének, igényeinek maximálisan eleget tudjon tenni.

(*) A kiválasztott Márkakereskedő/Márkaszerviz lehet az, (1) amelyet Ön jelölt meg mint kiválasztott Márkakereskedőt/Márkaszervizt az Én Toyotám/Én Lexusom felhasználói fiókja létrehozásakor (természetesen ezt a beállítást bármikor módosíthatja, vagy (2) ha ilyet nem jelölt meg, akkor (a megadott postai irányítószám alapján) a lakóhelyéhez legközelebb található partnerszervezet, vagy a hálózatunkkal korábban történt kapcsolatfelvétel alapján meghatározott partnerünk.
A Európai Unió 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés jogszerű, ha arra szerződés teljesítése miatt van szükség.

- Toyotájával/Lexusával kapcsolatos, illetve az általunk kínált szolgáltatások meghosszabbítására vonatkozó emlékeztetők küldése, annak közelgő lejárata esetén.
- Az Ön, illetve az Ön Toyotája vagy Lexusa számára releváns Toyota termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatok megküldése.
- A Toyota Lexus által szervezett eseményekről szóló információ megküldése
- Kapcsolatfelvétel Önnel abból a célból, hogy egyetértése esetén meghatározott kérdőívek kitöltésében, felmérések végzésében vegyen részt, arra tekintettel, hogy Ön Toyota vagy Lexus gépjármű vagy termék tulajdonosa, szolgáltatás használója
- Hírlevelünk megküldése
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez.

- Hogy kapcsolatba léphessünk Önnel abban az esetben, ha valamely kérése teljesítése során problémát tapasztalunk.
- Az Én Toyotám/Én Lexusom portál illetve alkalmazások fejlesztése céljából, hogy azok a leginkább hatékonyan működhessenek
- A Toyota/Lexus weboldal és az Én Toyotám/Én Lexusom portálok és applikációk használatának elemzése céljából és ezen felületek teljesítményeinek vizsgálatára.
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.


4. SZEMÉLYES ADATAI TÁROLÁSÁNK IDŐTARTAMA

Tárolási időtartamok Személyes adat fajtája

Amennyiben az Én Toyotám/Én Lexusom felhasználói fiókja azt az információt tartalmazza, hogy Ön Toyota /Lexus autó tulajdonosa és öt éven keresztül nem jelentkezett be felhasználói fiókjába, azt úgy értékeljük, hogy nem kívánja megtartani az Én Toyotám/Én Lexusom fiókját, sem az autó tulajdonlásához és használatához kapcsolódó egyéb funkciókat (például az Én Toyotám/Én Lexusom felhasználói fiókjának és autója kapcsolati eszközének összeköttetéséhez). Ebben az esetben fiókját lezárjuk, és az ehhez kapcsolódó személyes adatait töröljük.
Az Én Toyotám/Én Lexusom fiókjának végleges lezárását és személyes adatainak törlését megelőzően emailben értesíteni fogjuk, amelyben jóváhagyhatja, hogy kívánja-e vagy sem fiókja megszüntetését.
Ugyanez az eljárásrendünk abban az esetben is, ha felhasználói fiókja adatai azt jelzik, hogy nem tulajdonosa Toyota vagy Lexus autónak, és fiókjába két éve nem jelentkezett be.

Valamennyi, fent meghatározott személyes adata


5. ADATTOVÁBBÍTÁS

- Hivatalos Márkakereskedők és Márkaszervizek:
Ahogyan korábban felhívtuk szíves figyelmét, néhány kérését, igényét a Hivatalos Márkakereskedői és Márkaszerviz hálózatunkon keresztül teljesítjük, és ezekben az esetekben személyes adatait az Ön által választott partnerünknek átadhatjuk (www.lexus.hu/lexus-services/authorised-retailers/#introduction) abból a célból, hogy kérését teljesíthessék, vagy annak érdekében, hogy felvehessék Önnel a kapcsolatot. Amennyiben nem választott Hivatalos Márkakereskedői és Márkaszerviz-partnereink közül, vagy mi választjuk ki azt lakcímadata alapján (a postai irányítószáma alapján legközelebbi partner), vagy a hálózatunkkal folytatott korábbi kapcsolat-felvételi előzmények alapján.
Valamennyi Hivatalos Márkakereskedőnk és Márkaszervizünk tőlünk független harmadik személy vagy vállalat. Tudomásukra hoztuk és utasítottuk őket, hagy rendelkezniük kell megfelelő adatbiztonsági előírásokkal, és hogy ügyfeleink semmilyen személyes adatát nem használhatják az adott egyedi kérés vagy igény teljesítését meghaladó célra. Az érintett Hivatalos Márkakereskedő vagy Márkaszerviz mindemellett külön is kérheti neve vagy címe megadását egyéb meghatározott (például marketing) tevékenység kifejtése céljából. Az ilyen kapcsolatfelvétel mindig a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján kell, hogy történjen.
- Egyéb adattovábbításra kizárólag a Rendelet vagy törvény előírása alapján kerülhet sor.


6. ADATFELDOLGOZÓ
Az adatkezelők írásban megkötött szerződés alapján adatfeldolgozót vesznek igénybe.


Az adatfeldolgozó megnevezése
Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA


7. ADATBIZTONSÁG

A TME, a TCE és a Márka-kereskedők az ügyfelek adatait a Rendelet által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezelik. Az adatkezelők az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesznek, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítják, hogy az irányításuk alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék.


8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását. A TCE ügyfelei a 2040 Budaörs Budapark Keleti 4. címre, illetőleg az adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címre megküldött levélben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat a személyes adataiknak a következő célból történő kezelését:
- az általunk kínált szolgáltatások meghosszabbítására vonatkozó emlékeztetők küldése, annak közelgő lejárata esetén.
- Az Ön számára érdekes Toyota/Lexus termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatok megküldése.
- A Toyota/Lexus által szervezett eseményekről szóló információ megküldése
- Kapcsolatfelvétel Önnel abból a célból, hogy egyetértése esetén meghatározott kérdőívek kitöltésében, felmérések végzésében vegyen részt
- Hírlevél küldése


9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet az adatkezelő adatvedelem@toyota-ce.com e-mail címén, beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.


10. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kerekes Zsuzsa
címe: 2040 Budaörs Budapark Keleti 4.
e-mail címe: adatvedelem@toyota-ce.com
A regisztráláshoz el kell fogadnia a felhasználási feltételeket.
A regisztráláshoz el kell fogadnia az adatvédelmi irányelveket.