ADATVÉDELEM

1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Toyota Central Europe Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4; a továbbiakban: „Társaság”), és hivatalos márkakereskedői („Márkakereskedők”), továbbá a hivatalos szakszervizei („Szakszervizek”) a hatályos magyar, és a közvetlenül hatályos európai jogszabályok szerint kezelik és tárolják a weblap látogatóinak adatait. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:
  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Info tv”).
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Elker tv.”).
  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Reklámtörvény”).
A Társaság tiszteletben tartja a weblap látogatóinak személyiségi jogait, így a személyes adatokat csak abban az esetben tárolja, ha Ön ehhez hozzájárul.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Amennyiben Ön nem iratkozik fel egyetlen szolgáltatásunkra sem, akkor a weblap látogatása során a szolgáltató csak a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja ez esetben az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: dátum, IP cím, webhely, műszaki adatok. Az adatkezelés időtartama ügyfeleinknél és a weblap látogatóinál eltérhet, ügyfeleinkre az Ügyfél Adatkezelési Szabályzat az irányadó.

Amennyiben Ön feliratkozik valamely szolgáltatásra, az Ön által önkéntesen megadott adatokat kizárólag az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére használjuk fel (személyre szabott szolgáltatások), továbbá annak érdekében, hogy Önnel, mint lehetséges ügyféllel kapcsolatba lépjünk.

Ön az adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság Önnek reklámcélú üzeneteket küldjön mindaddig, amíg le nem kíván iratkozni hírleveleinkről. A leiratkozást az adatvedelem@toyota.hu címen teheti meg.

3. ADATTOVÁBBÍTÁSOK

Az adatok továbbítására csak akkor kerül sor, ha Ön már ügyfelünk, az Ügyfél Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint. Az Ügyfél Adatkezelési Szabályzatot Ön az adatvedelem@toyota.hu címről kérheti el.

Önnek, mint érintettnek jogában áll tájékozódni arról, hogy milyen információkat tárolunk Önről és szükség szerint kérheti ezek módosítását vagy akár törlését az alábbi címen: adatvedelem@toyota.hu.

4. ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS

A jelen szabályzat szerinti adatkezeléseket bejelentettük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezette nyilvántartásba, nyilvántartási szám: NAIH-61076/2012.

5. JOGORVOSLAT

Ha bármi panasza lenne, kérjük, írjon az adatvedelem@toyota.hu címre. Amennyiben Ön ügyfelünk, részletes tájékoztatást az Ügyfél Adatkezelési Szabályzatban talál.